Praca

Jeżeli jesteś zainteresowany(a) pracą w Biurze Ochrony „GRYF” wypełnij kwestionariusz

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Imię i nazwisko
Miejscowość

Telefon
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych kontaktowych w procesie przebiegu rekrutacji.

 

Informacja o przetwarzaniu danych zgłoszeniowych

Dane podane w zgłoszeniu zostaną użyte jednorazowo w celu nawiązania kontaktu z kandydatem na pracownika. W przypadku podania błędnych danych, lub braku kontaktu zwrotnego zostaną usunięte. Dalsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych potencjalnego kandydata zostanie potwierdzona w formie pisemnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej.